(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2020 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, nơi để tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ lâu bền tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

- Địa điểm để tài sản đấu giá: Tại kho tầng 1 nhà C3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm: 33.049.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 15/01/2020 đến 16h30 ngày 05/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho tầng 1 nhà C3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Tiền bán hồ sơ; tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 4.500.000 đồng/01 hồ sơ.

7. Thời gian; địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 05/02/2020; 06/02/2020 và ngày 07/02/2020 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

8. Đối tượng tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

- Nộp tiền đặt trước theo thông báo của Trung tâm.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 10h00 ngày 10/02/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 08/TB-TT ngày 13/01/2020)

STT

Danh mục thẩm định

ĐVT

SL

Hiện trạng

Đơn giá

Thành tiền

I

Danh mục công cụ dụng

cụ lâu bền đề nghị xử lý

1

Cáng bệnh nhân

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

2

Máy hút dịch xách tay

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

3

Xe đẩy bệnh nhân

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

4

Xe đẩy bệnh nhân

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

50.00

50.000

5

Cáng bệnh nhân

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

6

Cáng bệnh nhân

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

7

Đèn soi phim

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

8

Hộp hấp bông D360x185 bằng Inox

Chiếc

39

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

40.000

1.560.000

9

Máy bơm áp lực trực tiếp

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

10

Máy châm tê

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

2.000

2.000

11

Máy châm tê

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

2.000

2.000

12

Máy mát xa Đài Loan

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

5.000

5.000

13

Máy hút sơ sinh

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

14

Máy xoa bóp

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

5.000

5.000

15

Máy vạn năng

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

16

Máy tháo lồng

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

17

Máy mài 2 đá

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

18

Máy sóng ngắn

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

19

Máy hút thai

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

20.000

20.000

20

Máy hêliomat

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

21

Máy khí dung NE-C29

Chiếc

4

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

40.000

22

Cáng đẩy bệnh nhân

(TSTTUB)

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

23

Đèn soi đáy mắt

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

24

Đèn gù 1 bóng

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

25

Đèn gù 1 bóng

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

26

Hộp thử kính

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

27

Bộ đục nhãn

Bộ

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

20.000

28

Bàn inđo

Chiếc

3

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

60.000

29

Đồng hồ đo bước sóng

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

5.000

5.000

30

Thước prarit

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

31

Thước đo vòng vô khuẩn

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

32

Cân giảm thị lực mắt

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

33

Nồi cất nước 20 lít

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

25.000

25.000

34

Bình làm ẩm oxy

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

2.000

2.000

35

Huyết áp điện tử chuyên dụng để bàn

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

36

Huyết áp kế điện tử

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

37

Huyết áp kế điện tử

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

38

Máy hút dịch 2 bình

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

39

Quạt hút gió đẩy gió

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

15.000

15.000

40

Máy hút dịch Mỹ

Chiếc

2

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

20.000

41

Máy hút dịch xách tay

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

42

Máy hút dịch điện

Chiếc

8

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

80.000

43

Máy xông khí dung

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

5.000

5.000

44

Máy xông khí dung

Chiếc

2

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

10.000

45

Máy xông khí rung

Omron C29

Chiếc

6

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

5.000

30.000

46

Máy khí dung CX3

Chiếc

4

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

40.000

47

Máy truyền dịch

Chiếc

3

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

20.000

60.000

48

Đèn chiếu bàn HSCC

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không

sử dụng được

10.000

10.000

49

Đèn kính núp

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

50

Đèn mổ

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không

sử dụng được

10.000

10.000

51

Đèn mổ gắn tường

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không

sử dụng được

10.000

10.000

52

Đèn cla (Đức)

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

53

Đèn cla (Đức)

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

54

Nồi luộc dụng cụ

Chiếc

2

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

40.000

55

Nồi luộc dụng cụ

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

20.000

20.000

56

Nồi luộc dụng cụ

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

20.000

57

Nồi hấp 150 lít

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

350.000

350.000

58

Giá đựng chai dung dịch sát

khuẩn trên xe tiêm

Chiếc

5

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

5.000

25.000

59

Xe đẩy dụng cụ inox

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

60

Bàn thụt tháo bằng inox

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

25.000

25.000

61

Tủ để dụng cụ

Chiếc

2

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

70.000

140.000

62

Xe đẩy tiêm

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

63

Tủ đựng thuốc

Chiếc

3

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

70.000

210.000

64

Tủ kính khung nhôm

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

70.000

70.000

65

Huyết áp kế Nhật

Chiếc

4

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

20.000

66

Huyết áp kế Trung Quốc

Chiếc

2

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

10.000

67

Cân sức khỏe

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

20.000

20.000

68

Bộ ống nghe + huyết áp trẻ em

Chiếc

24

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

120.000

69

Bộ ống nghe + huyết áp trẻ em

Chiếc

24

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

120.000

70

Bàn khám sản inox có đệm

Chiếc

2

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

50.000

100.000

71

Chậu nhôm to

Chiếc

6

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

30.000

72

Huyết áp đồng hồ + tai nghe

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

73

Huyết áp đồng hồ + tai nghe Nhật

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

5.000

5.000

74

Cọc truyền dịch inox (gói 13)

Chiếc

4

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

20.000

75

Bình oxy 10lit

Chiếc

2

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

30.000

60.000

76

Bóp bóng ampu

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

77

Van trocar

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

78

Ruột Bipolar

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

79

Nòng trocar đầu tù

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

80

Tay cầm kẹp clip

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

81

Ruột forceps kẹp ruột

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

5.000

5.000

82

Máy điện tim 1 cần

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều

khiển không sử dụng được

2.000

2.000

83

Máy hút dịch

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

84

Máy hút dịch xách tay

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

85

Lồng ấp sơ sinh

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

86

Micropitpet 100

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

87

Micropitpet 1000

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

88

Bàn hồi sức cấp cứu

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

20.000

20.000

89

Khung bàn inox

900x940x540

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

20.000

20.000

90

Micropitpet 200

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

91

Kẹp dây nóc tử cung

SCHROEDER

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

2.000

2.000

92

Banh tổ chức DEVER, 2 đầu, lưỡi 25mm, dài 235mm

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

5.000

5.000

93

Banh âm đạo Breisky

cỡ 130 x 20mm dài 320

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

94

Banh âm đạo Kristeller cỡ 100x36mm

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

95

Cân nhơn hòa loại 2 kg

Chiếc

1

Hư hỏng,tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

96

Cân nhơn hòa loại 5 kg

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

97

Cân nhơn hòa loại 30 kg

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

15.000

15.000

98

Cần nâng tử cung

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

20.000

99

Bát inox

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

100

Bộ bọc lộ tĩnh mạch

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

1.000

101

Bàn đẻ ngồi

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

102

Máy nén khí Đài Loan

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

103

Bàn đẻ bé (gỗ hồng sắc)

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

Không có giá trị thu hồi

104

Lồng sắt bảo quản tử thi

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

100.000

100.000

105

Giá phơi găng inox

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

106

Tủ để báo

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

107

Hòm đựng báo

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

108

Tủ để súng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

109

Ghế bành

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

20.000

110

Bộ kìm nhổ răng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

111

Bộ chọc dò

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

2.000

2.000

112

Bộ cắt tiền luyệt tuyến

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

15.000

15.000

113

Bộ soi bàng quang ASN

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

15.000

15.000

114

Bộ đốt điện

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

115

Bộ soi thanh quản

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

116

Bộ dụng cụ đa khoa

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

117

Bộ mổ tuyến giáp

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

118

Bộ mở khí quản

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

119

Bộ ngũ quan

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

120

Giường viện trợ 2000

Chiếc

48

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

320.000

15.360.000

121

Giường trực TTUB

(2x1,2x0,45m)

Chiếc

2

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

100.000

200.000

122

Tủ đầu giường inox

Chiếc

16

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

70.000

1.120.000

123

Tủ đầu giường Inox sus ko hút từ (850x400x350mm)

Chiếc

12

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

70.000

840.000

124

Tủ đầu giường inox

Chiếc

23

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

70.000

1.610.000

125

Máy bơm áp lực trực tiếp

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

126

Cọc truyền dịch inox (gói 13)

Chiếc

16

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

320.000

127

Thùng rumine

Chiếc

5

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

25.000

128

Bộ loa gọi BN (Loa, tăng âm, mic)

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

5.000

129

Quạt thông gió 25x 25 hai chiều

Chiếc

4

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

20.000

80.000

130

Bóp bóng ampu

Chiếc

9

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

9.000

131

Giá để chai nước hút dịch

Chiếc

10

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

100.000

132

Giá để chai hút dịch đầu giường

Chiếc

16

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

160.000

133

Giá đựng bàn chải phẫu

thuật bằng inox

Chiếc

10

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

100.000

134

Khung đỡ bàn chảirửa

tay phẫu thuậtJohnson

Chiếc

120

Hư hỏng, tồn kho,không sử

dụng được

10.000

1.200.000

135

Bàn chải rửa tay phẫu

thuật bằng Johnson

Chiếc

120

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

5.000

600.000

136

Cốc đựng dụng cụ sát

trùng 180ml=Inox

Chiếc

50

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

50.000

137

Khay quả đậu 425mm=Inox

Chiếc

60

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

300.000

138

Khay inox (40x32)

Chiếc

38

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

190.000

139

Bóp bóng ampu

Chiếc

3

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

1.000

3.000

140

Quả cân nặng 1kg= sắt

Chiếc

3

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

15.000

141

Quả cân nặng 3kg= sắt

Chiếc

3

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

15.000

45.000

142

Quả cân nặng 5kg= sắt

Chiếc

3

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

25.000

75.000

143

Phích đun nước điện chống dính

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

144

Bộ móng ngựa kéo tạ

bằng Inox

Chiếc

3

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

60.000

145

Khung gác chân bằng inox

Chiếc

4

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

15.000

60.000

146

Nẹp máng để chân bằng inox

Chiếc

5

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

10.000

50.000

147

Hộp hấp bông D360*260

Chiếc

10

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

200.000

148

Giá treo dụng cụ Sorbitol bằng Inox

Chiếc

2

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

15.000

30.000

149

Giá để dung dịch rửa tay

bằng inox

Chiếc

14

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

20.000

280.000

150

Plent 08 port (mạng lan)

Chiếc

6

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

Không có giá trị thu hồi

II

Danh mục tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng đề nghị xử lý

1

Dây nội soi dạ dày

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

2.000

2.000

2

Máy in ảnh màu Sony (Nhật)

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

20.000

20.000

3

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

50.000

50.000

4

Máy đo lưu huyết não

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

150.000

150.000

5

Nguồn sáng nội soi

Chiếc

1

Hỏng nguồn sáng, mạch điều

khiển không sử dụng được

60.000

60.000

6

Thòng lọng cắt đốt (Nhật)

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

50.000

50.000

7

Máy lấy cao răng siêu âm

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

10.000

10.000

8

Máy hút dịch 2 bình 5 lít

Thomas

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

20.000

20.000

9

Máy hút dịch Thomas 2 bình

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

20.000

20.000

10

Kính hiển vi 2 mắt

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

50.000

50.000

11

Kính hiển vi 2 mắt

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

50.000

50.000

12

Máy dàn tiêu bản

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

20.000

20.000

13

Nồi hấp 75 lít

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

250.000

250.000

14

Nồi hấp 75 lít

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

250.000

250.000

15

Nồi hấp 75 lít

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư

hỏng không sử dụng được

250.000

250.000

16

Máy bơm Pentax

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không

sử dụng được

100.000

100.000

17

Thiết bị điều chế hóa khử

khuẩn

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

150.000

150.000

18

Monitor theo dõi sản khoa

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

19

Monitor theo dõi sản khoa

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

20

Máy siêu âm Logic 100

Chiếc

1

Đầu dò, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

21

Máy siêu âm điều trị

Chiếc

1

Đầu dò, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

22

Máy siêu âm Aloka 1100

Chiếc

1

Đầu dò, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

50.000

50.000

23

Máy đo bão hòa Oxy trong máu Rad 5

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

24

Máy đo bão hoà ôxy

(IRC725) Mỹ

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

25

Máy điện tim 6 cần

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều

khiển không sử dụng được

10.000

10.000

26

Máy điện tim 3 cần

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều khiển không sử dụng được

10.000

10.000

27

Máy điện tim 3 cần

CARDIFAX

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều

khiển không sử dụng được

10.000

10.000

28

Máy điện tim 3 cần

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều khiển không sử dụng được

10.000

10.000

29

Máy điện tim 3 cần

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều khiển không sử dụng được

10.000

10.000

30

Hệ thống thở CPAP Boussignac

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

15.000

15.000

31

Hệ thống thở CPAP

Boussignac

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

15.000

15.000

32

Giường cấp cứu đa năng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

33

Giường cấp cứu đa năng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

34

Giường cấp cứu đa năng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

35

Kính hiển vi CX-21FSI

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

50.000

50.000

36

Bơm tiêm điện 5300

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

37

Bơm tiêm điện 5300

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

38

Máy đo bão hòa Oxy

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

39

Máy hút áp lực thấp Contants 1

Chiếc

1

Bơm hút, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

20.000

20.000

40

Máy điện tim 1 cần

Chiếc

1

Cáp điện cực, mạch điều

khiển không sử dụng được

10.000

10.000

41

Bơm tiêm điện

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

42

Bơm tiêm điện Top 5300

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

43

Bơm tiêm điện Top 5300

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

44

Máy giặt 15 kg

Chiếc

1

Vỏ thiết bị gỉ sét, hỏng mạch điều khiển, không sử dụng được

300.000

300.000

45

Máy vắt

Chiếc

1

Vỏ thiết bị gỉ sét, hỏng mạch điều khiển, không sử dụng được

300.000

300.000

46

Máy phân tích nước tiểu

Chiếc

1

Điện cực, bơm hút, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

15.000

15.000

47

Tay khoan thẳng Nouvag

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

48

Tay khoan cong Nouvag

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

49

Máy MOTRING

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

10.000

10.000

50

Máy nổ Honda

Chiếc

1

Hỏng không sử dụng được

150.000

150.000

51

Máy trợ thở KSE CPAP

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

100.000

100.000

52

Nồi hấp Tomi

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

53

Monitor theo dõi sản khoa

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

54

Máy bơm thải chìm Inox toàn phần 3fa - 1,5Kw

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

100.000

100.000

55

Máy đo bão hoà ôxy

(IRC725) Mỹ

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

5.000

5.000

56

Dao mổ điện

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

57

Giường cấp cứu đa năng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

58

Bộ thắt tĩnh mạch thực

quản MBL 6 Nhật

Bộ

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

10.000

10.000

59

Bộ thắt tĩnh mạch thực quản MBL 6 Nhật

Bộ

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

10.000

10.000

60

Bộ dụng cụ PT Xương

Bộ

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

15.000

15.000

61

Đèn mổ di dộng C571SO

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không sử dụng được

20.000

20.000

62

Dao mổ điện

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

63

Đèn mổ treo trần C571D

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không sử dụng được

20.000

20.000

64

Monitor

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

65

Monitor

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

66

Máy thở 760/Nellco2 Puritan

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

150.000

150.000

67

Monitor theo dõi bệnh nhân

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển

hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

68

Đèn mổ di dộng C571SO

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không sử dụng được

20.000

20.000

69

Bộ dụng cụ PT ổ bụng

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

10.000

10.000

70

Đèn mổ di dộng C571SO

Chiếc

1

Hỏng bóng chiếu sáng, không sử dụng được

20.000

20.000

71

Bộ dụng cụ cắt A

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử

dụng được

10.000

10.000

72

Dao mổ điện

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

30.000

30.000

73

Máy thở

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

150.000

150.000

74

Máy thở Engstron

Chiếc

1

Hỏng sensor, mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

150.000

150.000

75

Giường cấp cứu đa năng

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

76

Giường khám bệnh

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hư hỏng không sử dụng được

200.000

200.000

77

Giường khám bệnh

Chiếc

1

Biến dạng cơ khí, han rỉ, hưhỏng không sử dụng được

200.000

200.000

78

Máy tạo oxy kèm theo máy nén oxy

Chiếc

1

Mạch điều khiển hỏng không sử dụng được

250.000

250.000

79

Bơm truyền truyền dịch

Chiếc

1

Hư hỏng, tồn kho, không sử dụng được

20.000

20.000

Tổng cộng

33.049.000