(BĐT) - Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài  thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 10/2/2020 như sau:
Ngày 10/2/2020, đấu giá máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1