(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2020 do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
 

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

  - Lô 1: 15 lóng gỗ tròn với khối lượng 39,363m3 và 37 hộp gỗ xẻ với khối lượng 12,429m3, tổng khối lượng là: 51,792m3 (Quy gỗ tròn 59,249m3), chủng loại gỗ: Bằng lăng, Bình linh, Cóc, Cầy, Xoan đào, Chò nâu, Giẻ trắng, Re, từ nhóm III đến nhóm VIII; Với tổng giá khởi điểm là: 82.532.000đồng (Tám mươi hai triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng); Bước giá là: 8.000.000đồng; Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng; Tiền đặt trước là: 16.000.000đồng.

- Lô 2: 15 lóng gỗ tròn với khối lượng 19,436m3 và 20 hộp gỗ xẻ với khối lượng 9,465m3, tổng khối lượng là: 28,901m3 (Quy gỗ tròn 34,58m3), chủng loại gỗ: Bình linh, Cóc, Xoan đào, Chò nâu, Giẻ trắng, Gội dầu, Kháo vàng, từ nhóm III đến nhóm VIII; Với tổng giá khởi điểm là: 67.169.000đồng (Sáu mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn đồng); Bước giá là: 7.000.000đồng; Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng; Tiền đặt trước là: 13.000.000đồng.

  IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá 02 lô tài sản trên: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2020.

2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05 và ngày 06/02/2020, tại hiện trường gần khu vực mốc 767 và 770 đường tuần tra biên giới thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 07/02/2020 (Tiền đặt trước nộp từ ngày 05, 06/02/2020 đến 10 giờ ngày 07/02/2020).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

* Lưu ý: Các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá các Lô tài sản trên: nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá tại hiện trường gần khu vực mốc 767 và 770 đường tuần tra biên giới thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Người mua được tài sản đấu giá được đưa người, phương tiện vào kéo gom, vận chuyển gỗ nhưng phải đăng ký với UBND huyện Đăk Glei và các cơ quan, đơn vị liên quan, phải có thời gian, lịch trình cụ thể. Trong quá trình vận chuyển không được mở đường cơ giới, không gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng và các công trình bảo vệ rừng, phát triển rừng.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069)./.