(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 10 đến ngày 13/01/2020. 
Ngày 10-13/1: 1/634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 10-13/1: 1/634 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 633 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn lập đề án của Dự án: Đề án công nhận 03 thị trấn Hương Canh, Thanh Lãng và Gia Khánh là đô thị loại V (số thông báo là: 20200126034 - 00), nêu loại gói thầu phi tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Gói thầu  phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều 4, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều 4.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.