(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc dân ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại TP.HCM ảnh 1