(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP TMSX Muối Thiên Nhiên, ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 10/12/2021 như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Muối Thiên Nhiên, ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1