(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp Chi nhánh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự TP.Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1