(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An ảnh 1