(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Chi nhánh MBAMC tại TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM ảnh 1