(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 1