(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Sở Tài chính Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá 2 xe ô tô và 6 xe mô tô tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1