(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân ủy quyền như sau:

Tên tài sản: 143,75 m3 cát xây dựng. Nguồn gốc: Tài sản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu. Giá khởi điểm: 35.218.750 đồng Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm là 3.500.000 Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ Bước giá: Từ 03 triệu đến 05 triệu đồng

Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân

Ngày 10/12/2021, đấu giá 143,75 m3 cát xây dựng tại tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 10/12/2021, đấu giá 143,75 m3 cát xây dựng tại tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 10/12/2021, đấu giá 143,75 m3 cát xây dựng tại tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 10/12/2021, đấu giá 143,75 m3 cát xây dựng tại tỉnh Bình Thuận ảnh 4