(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ, Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất số CM 411678, thửa đất số 78-1, tờ bản đồ số 52, diện tích 95,6m2 (Đất ở tại đô thị 66,0m2, đất trồng cây lâu năm 29,6m2), do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 24/5/2018 cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ và ông Hoàng Bá Thanh, địa chỉ thửa đất tại Phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất số AD 678761, thửa đất số 78-2, tờ bản đồ số 52, diện tích 121,3m2 (Đất ở 83,7m2, đất trồng cây lâu năm khác 37,6m2), do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 08/02/2006 cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ và ông Hoàng Bá Thanh, địa chỉ thửa đất tại Khu Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

3.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất số BA 454652, thửa đất số 78-4, tờ bản đồ số 52, diện tích 93,1m2 (Đất ở 65,0m2, đất trồng cây lâu năm khác 28,1m2), do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 08/2/2010 cho bà Nguyễn Thị Bích Huệ và ông Hoàng Bá Thanh, địa chỉ thửa đất tại Khu Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

3.4. Tài sản gắn liền trên 03 thửa đất:

- 01 xưởng lợp tôn kèm công trình phụ diện tích 100m2 (xây năm 2016)

- 01 nhà xây hai tầng kèm công trình phụ diện tích 180m2 (xây năm 2018)

Cùng toàn bộ công trình phụ trợ, cây xanh gắn liền trên đất.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Giá khởi điểm: 1.800.250.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành (Tài sản trên được bán gộp không tác riêng từng đơn vị tài sản).

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 07/12/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26, 27/11/2020, tại Khu Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/12 đến hết 16h00 ngày 09/12/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2715201006638, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ.

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 10/12/2020, tại Hội trường tầng 3, Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ, Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333