(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô OM44-46) tại xã Võ Ninh: 26 thửa đất. Diện tích từ 200,0m2/thửa đến 293,6m2/thửa. Giá khởi điểm từ 468.000.000đồng/thửa đến 916.000.000đồng/thửa.

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở, đất thương mại dịch vụ phía Bắc FLC Quảng Bình (giai đoạn 1) tại xã Hải Ninh: 102 thửa đất. Diện tích từ 200,0m2/thửa đến 387,5m2/thửa. Giá khởi điểm từ 750.000.000đồng/thửa đến 3.100.000.000đồng/thửa.

Thông tin cụ thể các thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại trụ sở UBND xã Võ Ninh, UBND xã Hải Ninh.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 12/11/2020 đến 16h30/ ngày 07/12/2020.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 03/12/2020 đến 16h30/ ngày 07/12/2020.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 01/12/2020 và ngày 02/12/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

d) Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

đ) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

e) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả:

Vào lúc 08h00’ ngày 10/12/2020 tại UBND xã Võ Ninh (Đối với QSDĐ tại xã Võ Ninh).

Vào lúc 13h30’ ngày 10/12/2020 tại UBND xã Hải Ninh (Đối với QSDĐ tại xã Hải Ninh).

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Võ Ninh, UBND xã Hải Ninh hoặc tham khảo tại Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.

Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 6
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 7