(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá gồm 06 tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất Thửa đất số 115a, tờ bản đồ số 64, diện tích 4119m2, diện tích đo đạc thực tế là 4312m2, (đất trồng cây lâu năm), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 372129 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 26/10/2010.

Tài sản gắn liền với đất: 400 Cây cà phê kinh doanh trồng năm 2008; 06 cây bơ trồng năm thứ 2; 01 cây bơ kinh doanh; 50 cây sầu riêng trồng năm thứ 2; 06 cây chôm chôm kinh doanh; 01 cây sầu riêng kinh doanh.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 64, diện tích 1524m2, diện tích đo đạc thực tế là 1350m2, (đất trồng cây lâu năm), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 372129 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 26/10/2010.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thửa đất số 139, tờ bản đồ số 64, diện tích 2955m2, diện tích đo đạc thực tế là 3076m2, (đất trồng điều), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: 300 cây cà phê kinh doanh trồng năm 2006; 20 cây điều kinh doanh.

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thửa đất số 34, tờ bản đồ số 65, diện tích 1311m2, diện tích đo đạc thực tế là 924,6m2, (đất ao hồ) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: không

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thửa đất số 35, tờ bản đồ số 65, diện tích 2967m2, diện tích đo đạc thực tế là 2351,3m2, (đất ao hồ), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: không.

- Tài sản 6: Quyền sử dụng đất thửa đất số 36, tờ bản đồ số 65, diện tích 1489m2 , diện tích đo đạc thực tế là 1024,4m2 (đất ao hồ), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: không.

Toàn bộ tài sản trên tọa lac tại thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm của tài sản:

- Tài sản 1: 135.195.966 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu một trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi sáu đồng)

- Tài sản 2: 25.587.900 đồng (Hai mươi lăm triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng)

- Tài sản 3: 93.294.504 đồng (Chín mươi ba triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm lẻ bốn đồng)

- Tài sản 4: 15.772.383 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba đồng)

-Tài sản 5: 40.109.887 đồng (Bốn mươi triệu một trăm lẻ chín nghìn tám trăm tám mươi bảy đồng)

- Tài sản 6: 17.474.831 đồng (Mười bảy triệu bốn bảy mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi mốt đồng)

Tổng giá khởi điểm của 06 tài sản là: 327.435.471 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm bảy mươi mốt đồng)

Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/03/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai và Quyết định số 24/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai về việc giảm giá tài sản lần 3.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 07/12/2020 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 07/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/ hồ sơ đối với tài sản thứ 4 và tài sản thứ 6; 100.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản thứ hai và tài sản thứ năm; 150.000đồng/hồ sơ đối với tài sản thứ 3; 200.000 đồng/hồ sơ đồi với tài sản thứ nhất.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 07/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký từng tài sản, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tài sản từng tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.