(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do UBND huyện Đoan Hùng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 12 ô đất tại Trần Phai, khu 4 xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Diện tích: 100m2/ô đất

Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2

Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ ô đất

Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đoan Hùng (Đ/c: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến 07/12/2020 (trong giờ hành chính) tại:

- Phòng tài nguyên và môi trường huyện Đoan Hùng

- UBND xã Minh Lương

- Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25/11/2020 và 26/11/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch của ô đất.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày 18/11 đến 16h00 ngày 07/12/2020, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đoan Hùng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/12/2020 đến 17h00’ ngày 09/12/2020 nộp tiền vào tài khoản số 117002867984 mở tại Vietinbank Thị xã Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Địa điểm đấu giá: 8h00 ngày 10/12/2020 tại Hội trường UBND xã Minh Lương.

8. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đoan Hùng.

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án: Quyền sử dụng đất 12 ô đất khu 4 xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 1