(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Đam Rông ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN: Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Đam Rông (Địa chỉ: KQH TT Bằng Lăng, thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/12/2020 tại trụ sở Chi cục Thuế huyện Đam Rông (KQH TT Bằng Lăng, thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

2. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 02 thửa đất ở nông thôn, gồm: thửa đất số 1012 - TBĐ số 16 và 1013 - TBĐ số 17 tại thôn Trung tâm, xã Đạ K’Nàng và 06 thửa đất ở nông thôn, gồm: thửa đất số 594; 595; 596; 597; 598 và 599, tờ bản đồ số 06 thôn Liêng Trang 2, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

3. XEM TÀI SẢN VÀ THAM KHẢO HỒ SƠ: Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản và tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Đam Rông để được hướng dẫn cụ thể.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 07/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM - ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Người đủ điều kiện theo Luật Đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 07/12/2020 (trong giờ hành chính).

6. THỜI HẠN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 07/12/2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 09/12/2020, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Vào các ngày làm việc, kể từ ngày khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 07/12/2020 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng./.