(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa. Địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

1. Quyền sử dụng đất:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 806264 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/02/2018. Thửa đất số 655, tờ bản đồ số 7. Diện tích: 71m2 đất trồng cây lâu năm tại thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 561764 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/06/2001 (đăng ký thay đổi ngày 13/11/2017). Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 7. Diện tích: 800m2 (trong đó 400m2 đất ở và 400m2 đất vườn) tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

2. Nguồn gốc tài sản: Ông Võ Hữu Đức và bà Huỳnh Thị Phượng ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa bán đấu giá.

3. Tổng giá khởi điểm: 1.550.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 07/12/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 07/12/2020 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 07/12/2020; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 10/12/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.