(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đợt 2, năm 2020

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, gồm: 17 lô đất, cụ thể:

Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

* Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 07/12/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/12/2020 vào một trong hai tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

+ Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

+ Số 8106.2010.02558 tại ngân hàng Agribank CN thành phố Tuyên Quang.

(Chú ý: Tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/12/2020; các trường hợp nộp tiền báo có trong tài khoản của Trung tâm sau 16 giờ 00 phút ngày 09/12/2020 không được chấp nhận đã nộp tiền đặt trước).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 03/12/2020 và ngày 04/12/2020.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian niêm yết công khai; thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 06/11/2020 đến ngày 07/12/2020.

- Thời gian bán hồ sơ:

+ Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang (Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/12/2020.

+ Tại Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa): Từ 08 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020 đến 15 giờ 00 phút, ngày 07/12/2020.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/12/2020; tại Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên Từ ngày 08 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020 đến 15 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020.

- Đối tượng theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc ký tại các mép phong bì đựng phiếu).

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính: Bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 01/12/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 07/12/2020 (Chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 07/12/2020 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình.

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa- Hàm Yên (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang): Từ 08 giờ 30 phút, ngày 07/12/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/12/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 10/12/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.