(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ảnh 1