(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản do Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, Số 01B đường Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể:

- Đặc điểm tài sản: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau:

Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận vào ngày 03/12/2020, ngày 04/12/2020 và ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 03/12/2020 và ngày 04/12/2020 tại Ban Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, số 396 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/tài sản/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 10/12/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên (nộp và nhận phiếu trả giá từ ngày niêm yết đến ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.

Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 3
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 4
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 5
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 6
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 7
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 8
Ngày 10/12/2020, đấu giá lô xe ô tô tại thành phố Cần Thơ ảnh 9