(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Đội quản lý thị trường số 6 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản do Đội quản lý thị trường số 6, số 564 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể như sau:

Ngày 10/12/2020, đấu giá hang hóa tịch thu tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

* Lưu ý: Tài sản được bán và giao theo hiện trạng thực tế.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 03/12/2020 và ngày 04/12/2020 tại Đội quản lý thị trường số 6, số 564 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 18.700.000 đồng.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, Nhận vào ngày 03/12/2020, ngày 04/12/2020 và ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 07/12/2020 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 10/12/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.