(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2019 do Sở Tài chính Long An ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại số 58, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau.

- Quyền sử dụng đất: Diện tích 144,4m2, loại đất ở tại đô thị (ODT), thửa đất số 129, tờ bản đồ số 7, Đơn giá 65.576.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 9.469.174.400 đồng.

- Tài sản trên đất: Nhà có diện tích xây dựng 222m2; cấu trúc: nhà 1 trệt, 1 lầu; xây dựng năm 1975; kết cấu chung: móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic 20x20 (cm); mái BTCT, tỷ lệ chất lượng còn lại 25%, đơn giá: 5.640.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 313.020.000 đồng.

- Tổng giá khởi điểm: 9.782.194.000 đồng. (Chín tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, một trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

- Giá trị tài sản trên chưa bao gồm thuế trước bạ và phí địa chính

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Sở Tài chính Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá được xem tài sản bán đấu giá ngày 04/12/2019 và ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Liên hệ tại Sở Tài chính Long An – Phòng Quản lý Giá – Công sản (Số 57, đường Trương Định, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An). Điện thoại 0388187230 (Chị Thi)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.956.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/12/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 09/12/2019 (trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, số 6600201010914 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An hoặc bảo lãnh ngân hàng.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/12/2019 đến 11 giờ ngày 09/12/2019 (trừ ngày nghỉ) nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

6. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu mua tài sản thì tham gia đấu giá.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: cá nhân trong cùng một hộ gia đình thì chỉ được người tham gia đấu giá.

+ Đối với tổ chức: Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá: trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

+ Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản thì được đăng ký tham gia đấu giá.

+ Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Sổ hộ khẩu

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 10/12/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

8. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức đấu giá trong một cuộc đấu giá (Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Điện thoại số 0966607744, 0397766794.

- Sở Tài chính Long An (Số 57, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Điện thoại số 0272 -822721./.