(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2019 do Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ. Địa chỉ: Tổ 01, Khu phố 3, đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá:

TS1: 01 (một) xe khách, nhãn hiệu TOYOTA, số chỗ ngồi: 15, BKS: 51D-2647

TS2: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số chỗ ngồi: 04, BKS: 51A-3820

TS3: 01 (một) máy gầu xúc Komatsu PC100-6.

TS4: 01 (một) máy ủi Komatsu D31PL-20

TS5: 01 (một) Máy kéo lên líp CH35CHALLENGER

TS6: 01 (một) xe ô tô con, nhãn hiệu DAIHATSU, số chỗ ngồi: 07, BKS: 60C-0885

TS7: 01 (một) xe tải thùng, số chỗ ngồi: 03, BKS: 60C-0226

TS8: 01 (một) xe ô tô con, số chỗ ngồi: 04, BKS: 60A-004.23

TS9: 01 (một) máy Cano YAMAHA 60-HP-60AETL

Nơi có tài sản:

TS1, TS2: Tổ 1, Khu phố 3, đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

TS3, TS4: Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Tân Phú - Ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

TS5, TS8, TS9: Trung tâm NC thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ - địa chỉ: Số 49A đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau.

TS6, TS7: Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm: 261.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi mốt triệu, ba trăm ngàn đồng), giá này chưa bao gồm thuế VAT và phí liên quan (nếu có), trong đó:

TS1: 9.400.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu, bốn trăm nghìn đồng), TS2: 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng), TS3: 67.700.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng), TS4: 43.200.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng), TS5: 88.600.000 đồng (Bắng chữ: Tám mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng), TS6: 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng), TS7: 11.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, tám trăm nghìn đồng), TS8: 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng), TS9: 3.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h30 phút ngày 07/12/2019 tại 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 06, 07, 09/12/2019, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước 10% giá khởi điểm cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ 8h00 ngày 29/11/2019 đến 17h00 ngày 06/12/2019 tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 13h30 phút ngày 10/12/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. 

Stt

Tài sản

ĐVT

Số Lượng

Giá khởi điểm (đồng)

Ghi chú

1

Xe ô tô khách TOYOTA 15 chỗ, biển kiểm soát: 51D-2647

Chiếc

1

9.400.000

Văn phòng Viện KHLN Nam Bộ

2

Xe TOYOTA 04 chỗ, biển kiểm soát: 51A-3820

Chiếc

1

12.500.000

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

3

Máy gầu xúc KOMATSU PC100-6

Chiếc

1

67.700.000

4

Máy ủi KOMATSU D31PL-20

Chiếc

1

43.200.000

5

Máy kéo lên líp CH35CHALLENGER

Chiếc

1

88.600.000

6

Xe ô tô DAIHATSU 07 chỗ, biển kiểm soát: 60C-0885

Chiếc

1

12.000.000

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam Bộ

7

Xe ô tô tải thùng TOYOTA, biển kiểm soát: 60C-0226

Chiếc

1

11.800.000

8

Xe TOYOTA 04 chỗ, biển kiểm soát 60A-004.23

Chiếc

1

12.500.000

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ

9

Máy Cano YAMAHA 60-HP-60AETL

Chiếc

1

3.600.000

TỔNG CỘNG

261.300.000