(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh thời gian thuê không quá 50 năm

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 3
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 4