(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 108, tờ bản đồ số 67 tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 47 tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3