(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2021 do Trường THPT Thái Phiên ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THPT Thái Phiên, gồm: “Mặt bằng cho thuê căn tin tầng trệt khu hiệu bộ”.

Trường THPT Thái Phiên

Ngày 10/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tầng trệt khu hiệu bộ tại Trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 10/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tầng trệt khu hiệu bộ tại Trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 10/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tầng trệt khu hiệu bộ tại Trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng ảnh 3