(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2020 do Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa – Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa – Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt

Địa chỉ: Trường Sơn, Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Vật tư sản xuất thuốc lá điếu, tồn kho lâu, không thể sử dụng do hư hỏng, giảm chất lượng và vật tư thu hồi sau xử lý thuốc bao (không tính thuốc sợi), thùng đựng thuốc bao, hư hỏng, giảm chất lượng.

Đặc điểm của tài sản: (đính kèm bản kê chi tiết kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm: 7.043.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm bốn mươi ba ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự chịu chi phí thu gom, di dời, bốc xếp, vận chuyển các tài sản thanh lý từ Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Tùy theo mục đích sử dụng cụ thể, người mua có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện về mặt pháp lý để mua bán, sử dụng lô hàng hóa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 04/11/2020 (trong giờ hành chính), tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm để mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/11/2020, 06/11/2020 và 09/11/2020. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 09/11/2020.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo 02 cách sau:

+) Cách 01: bằng tiền mặt.

+) Cách 02: chuyển khoản:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 10/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 10/11/2020, đấu giá vật tư sản xuất thuốc lá điếu, tồn kho lâu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 10/11/2020, đấu giá vật tư sản xuất thuốc lá điếu, tồn kho lâu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 10/11/2020, đấu giá vật tư sản xuất thuốc lá điếu, tồn kho lâu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3
Ngày 10/11/2020, đấu giá vật tư sản xuất thuốc lá điếu, tồn kho lâu tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 4