(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 10/11/2020 do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2

Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. – ĐT: 024.33625174

3. Tài sản bán đấu giá: “3,021 m3 (0,401 m3 gỗ Nghiến tròn; 2,8 m3 cành ngọn, gốc rễ Bách xanh); 1,529 m3 gỗ xẻ các loại”

-Giá khởi điểm: 79.815.000 đồng (Bảy mươi chín triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng./.) (Giá không có thuế GTGT).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 02/11 và ngày 03/11/2020.

Địa điểm: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2; Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Giờ hành chính từ ngày 29/10 đến ngày 06/11/2020.

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn)

Thời gian: ngày 05/11, 06/11 và hạn chót 11h ngày 09/11/2020.

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản : 0021 000 372971

Tại Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên. Trả giá trọn gói cho cả lô tài sản.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h30 ngày 10/11/2020.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.