(BĐT) - Công ty TNHH MTV X20 Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2020 như sau:
Ngày 10/11/2020, đấu giá tài sản, máy móc thiết bị tại tỉnh Nam Định ảnh 1