(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng huyện Chương Mỹ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2020 như sau:
Ngày 10/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1