(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 10/11/2020, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1