(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 121/HĐ-DVĐGTS ngày 21/10/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

- Tài sản đấu giá gồm: 194,77 ha (Một trăm chín mươi bốn phẩy bảy mươi bảy héc ta) cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Tổng số cây: 79.199 cây (Bảy mươi chín ngàn, một trăm chín mươi chín cây).

Vị Trí

- Lô 71- NT1 tại xã Bình Thắng, lô 17 – NT2 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.

- Lô 63 - NT3 tại xã Long Bình, lô 26 và lô 48 – NT4 tại xã Long Hưng, lô 5 – NT6 tại xã Long Hà, lô 72 – NT8 tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

- Lô 74 và lô 108 – NT5 tại phường Long Phước, thị xã Phước Long.

- Lô 88 và lô 88b – NT Nghĩa Trung tại xã Nghĩa Bình, lô 40E, lô 41, lô 40B, lô 40C, lô 41B, lô 40D, lô 41C – NT Thọ Sơn tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng.

(Tài sản được bán chung thành một gói).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá.

4/ Giá khởi điểm: 28.932.053.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, không trăm năm mươi ba ngàn đồng).

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

7/ Thời gian, địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 22/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2020, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản (tại các Nông trường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Nghĩa Trung, Thọ Sơn - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).

9/ Tiền đặt trước là: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 05/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2020. Tuy nhiên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

10/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2020, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

11/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: : Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 22/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2020, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs.

12/ Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.

13/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Có đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành.

- Giấy nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức).

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia đấu giá nếu là cá nhân (nếu đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật)

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.