(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 10/11/2018 cụ thể như sau:

1. Thửa đất A1 thuộc khu Vệ Lăng – Cây Sung, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội; Giá khởi điểm: 32.100.000 đồng/ m2; Phí  hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

2. Gồm một thửa đất thuộc khu Đầm Lính, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Giá khởi điểm: 11.200.000 đồng/ m2; Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa đất; Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

n Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 08/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Song Phượng đối với khu Cây Sung – Vệ Lăng; UBND xã Thượng Mỗ đối với khu khu Đầm Lính.

n Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 08/11/2018 (trong giờ hành chính).

n Thời gian kiểm tra thực địa: Từ 9h00 đến 10h00, ngày 07/11/2018 đến ngày 08/11/2018 tại các khu Cây Sung – Vệ Lăng, xã Song Phượng; khu Đầm Lính, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

n Thời gian mở phiên đấu giá: 14h00, ngày 10/11/2018 khu Cây Sung – Vệ Lăng, xã Song Phượng; 15h30, ngày 10/11/2018 khu Đầm Lính, xã Thượng Mỗ.

Địa điểm: Tại Hội trường UBND Song Phượng, Thượng Mỗ.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 0243.637.264.