(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2021 như sau:
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng thuê đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng thuê đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội ảnh 1