(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2021 do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 09 ô đất ở tại khu 9, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. - Diện tích: từ 193,2 ÷ 238,1m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 2.800.000đ ÷ 3.200.000đồng/m2. - Tiền đặt trước: 50.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/bộ.

UBND huyện Lâm Thao (Ban QL tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất).

Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 3