(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 120 lô đất tại MBQH khu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 10/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8