(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình ủy quyền như sau:

(Đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích 269m² và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BK 712752 vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH.00056 do UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cấp ngày 21/9/2012 đứng tên hộ ông Nguyễn Đức Mười và bà Nguyễn Thị Oanh)

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/2020/HĐ-VL ký kết ngày 13 tháng 08 năm 2020 giữa Chi cục Thi hành án huyện Yên Bình với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái;

Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 01) số 01/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 316/CCTHADS ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình về việc đấu giá tài sản lần 2,

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái – Tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình – Tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.

- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái – Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Tài sản và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 269m² và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BK 712752 vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH.00056 do UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cấp ngày 21/9/2012 đứng tên hộ ông Nguyễn Đức Mười và bà Nguyễn Thị Oanh.

- Giá khởi điểm: 855.419.400 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm mười chín nghìn bốn trăm đồng chẵn).

Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm chi phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước: 171.000.000 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong 02 (hai) ngày 28 và 29/09/2020 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Tại thực địa nơi có tài sản thuộc thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Khách hàng đăng ký với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái để được xem tài sản đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

a. Điều kiện, cách thức đăng ký : Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đến đăng ký tham gia đấu giá phải có:

+ Phiếu thu tiền mua hồ sơ.

+ Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

+ Đối với cá nhân: 01 bản sao chứng thực CMND/CCCD và 01 bản sao chứng thực sổ hộ khẩu/ hồ sơ;

+ Đối với tổ chức: 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 01 bản sao CMND/CCCD và 01 bản sao sổ hộ khẩu của người đại diện cho tổ chức tham gia đấu giá; 01 giấy ủy quyền có dấu của tổ chức nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức/hồ sơ.

b. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày 21/09/2020 cho đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2020 (Trong giờ hành chính), khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái – Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 21/09/2020 cho đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2020 (Trong giờ hành chính), khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái – Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

d. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày 07/10, ngày 08/10 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/10/2020 (Trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Ngân hàng vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái.

+ Số tài khoản: 8701201003445 – Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Yên Bái II – Yên Bái.

+ Nội dung nộp tiền: {Họ tên người tham gia đấu giá} nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích 269m² và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng, khách hàng nộp 01 liên phiếu nộp tiền đặt trước tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái.

e. Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá:

Khách hàng nộp phiếu trả giá trực tiếp tại trụ sở Chi nhánh Công ty hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Chi Nhánh Công ty đấu giá Hợp Danh Việt Linh tại Yên Bái - Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Hạn cuối nộp phiếu trả giá đến 11 giờ 30 phút ngày 09/10/2020 (Các trường hợp nộp qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu đến của Bưu điện, sau 11h30’ ngày 09/10/2020 Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Yên Bái sẽ không tiếp nhận và không chịu trách nhiệm).

- Do Trụ sở chính của Chi nhánh Công ty tại Tổ 05, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đang trong quá trình sửa chữa, quý khách có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên vui lòng liên hệ với Chi nhánh Công ty tại địa chỉ Tổ 02, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Cạnh Tòa án tỉnh Yên Bái).

Mọi thông tin quý khách hàng xin liên hệ:

- Chi Nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái - Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT liên hệ: 0586.109.999.

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Bình – Tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái