(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh. Địa chỉ: Số 66 - 68 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.38.834.630.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30’, ngày 10/10/2020 tại trụ sở UBND huyện Đông Anh. Địa chỉ: Số 66 - 68 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 13 thửa đất trong các ô đất CL-02, CL-03 thuộc Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (ký hiệu: Từ 7 đến 13 thuộc ô CL-02 và từ 14 đến 19 thuộc ô CL-03). Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ 21/09/2020 đến 08/10/2020 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 07/10 và 08/10/2020. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Địa điểm: Mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh hoặc gửi hồ sơ đăng ký đấu giá bằng thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; http://sotnmt.hanoi.gov.vn và https://donganh.hanoi.gov.vn.