(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 024.3782.0483

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội

- Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 14h30 ngày 10/10/2019. Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

4. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là hàng hóa các loại tịch thu tại 95 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 398/QĐ-QLTTHN ngày 28/8/2019 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (có danh mục kèm theo).

Tổng giá khởi điểm: 1.073.122.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng).

(Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,... do người mua được tài sản chịu.

Nơi để tài sản: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Tiền đặt trước: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng chẵn).

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 23/9/2019 đến ngày 07/10/2019. Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)