(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Thọ ủy quyền vào ngày 10/10/2018 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian:

+ Vào hồi 08h00' ngày 10/10/2018 (thứ tư) đối với lô tài sản 2 là Dây truyền thiết bị đông lạnh xuất khẩu

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Thọ (Số 1500 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá

+ Lô tài sản 2: Dây truyền thiết bị đông lạnh xuất khẩu

Giá khởi điểm: 287.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy triệu đồng)

Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

(Có danh sách chi tiết loại tài sản, số lượng, chất lượng kèm theo hồ sơ đấu giá).

(Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí và chi phí khác (Nếu có)).

3. Nơi có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Thọ (Địa chỉ: Số 1500 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá

* Đối với lô tài sản 2:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 05/10/2018 trong giờ hành chính tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/10/2018 đến 17h00 ngày 09/10/2018 trong giờ hành chính.

* Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ, số tài khoản: 2700201006642, mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Phú Thọ hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục 02 ngày, ngày 03/10/2018 và 04/10/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH Trí Tuệ (Địa chỉ: Khu 15, xã Hà Thạch thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ)

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Không có vi phạm pháp luật kinh tế.

- Có nhu cầu và khả năng về tài chính để mua tài sản đấu giá.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá hiện hành.

- Tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ (Gồm có Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xác nhận xem tài sản do Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ phát hành), nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định;

- Thực hiện đúng các điều khoản quy định tại Quy chế đấu giá và chấp nhận mức giá khởi điểm đã được công bố khi đăng ký tham gia đấu giá;

- Nộp 01 bản phôtô CMND và hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu đối với hộ gia đình, cá nhân);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực đối với tổ chức) và 01 bản phôtô CMND của người đại diện tổ chức tham gia đấu giá (mang bản chính để đối chiếu).

*) Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản phôtô CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

- Tiền đặt trước không được tính lãi.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình tự, nội dung và thủ tục đấu giá nếu có sai sót.

Mọi chi tiết liên hệ (Trong giờ hành chính): Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (địa chỉ: Số 36, tổ 16C, khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103842215).