(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do KiênLongBank ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận ảnh 1