(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1