(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới ủy quyền như sau:

Cho thuê 55 ki ốt, Lô tại Chợ A Lưới (Dãy lô thuộc Đình ngoài (sát đường Động Tiên Công) Từ lô ĐN1-ĐN55)

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới

Ngày 10/1/2022, đấu giá cho thuê 55 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 10/1/2022, đấu giá cho thuê 55 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 10/1/2022, đấu giá cho thuê 55 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 10/1/2022, đấu giá cho thuê 55 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 10/1/2022, đấu giá cho thuê 55 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5