(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2022, đấu giá căn hộ tầng 1 chung cư tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1