(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo ủy quyền như sau:
Ngày 10/1/2022, đấu giá 70,41 ha vườn cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1