(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Sở Xây tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Xây tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Số 7 -  đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá.

- Tên tài sản: Xe ô tô con

- Số lượng: 01 chiếc;

- Các thông số chủ yếu của tài sản:

+ Biển kiểm soát: 97A – 0287;

+ Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Pajero;

+ Màu sơn: Trắng;

+ Số chỗ ngồi: 7 chỗ;

+ Năm sản xuất: 1996;

+ Năm đưa vào sử dụng: 1997;

+ Nước sản xuất: Nhật Bản;

+ Số máy: 4G64TH8835;

+ Số khung: JMYHNV310VJ007918.

- Chất lượng: Xe đã qua sử dụng.

* Nơi có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (06/01/2020 và 07/01/2020).

- Địa điểm xem tài sản: Sở Xây tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Số 7 -  đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 65.000.000 đ (Sáu mươi năm triệu đồng)

(Là mức giá trên là tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 100.000, đ/ 01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 9.700.000 đ (Bằng chữ: Chín triệu bảy trăm nghìn đồng)

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 03/01/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/01/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 07/01/2020; 08/01/2020 đến 15h00’ ngày 09/01/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

+ 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

+ 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBanK chi nhánh Bắc Kạn

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2020

- Địa điểm đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.   

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.