(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, địa chỉ: 141 đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền thuê mặt bằng các cụm phân lô chợ hoa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại khu A (cột cờ) khu vực Quảng trường đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tổng số lô là 164 lô (từ lô số 01 đến lô số 164) tương đương với 49 cụm (Kèm sơ đồ chi tiết các cụm). Giá khởi điểm 4.400.000 đồng/lô 

STT

Tên cụm

Giá khởi điểm (đồng)

Số cụm

Số lô

1

Cụm 02 lô

8.800.000

7

14

2

Cụm 03 lô

13.200.000

25

75

3

Cụm 04 lô

17.600.000

10

40

4

Cụm 05 lô

22.000.000

7

35

Tổng

49

164

* Ghi chú: Chỉ bán các loại hoa, cây cảnh. Không sử dụng để trưng bày và buôn bán các mặt hàng mỹ nghệ, gốm sứ…

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 03/01/2020 tại khu A (cột cờ) khu vực Quảng trường đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 03/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

STT

Tên cụm

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

1

Cụm 02 lô

8.800.000

1.700.000

50.000

2

Cụm 03 lô

13.200.000

2.600.000

50.000

3

Cụm 04 lô

17.600.000

3.500.000

50.000

4

Cụm 05 lô

22.000.000

4.000.000

100.000

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17 giờ 00 ngày 03/01/2020; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2020 tại Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, địa chỉ: 141 đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 06/01/2020, tại Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, địa chỉ: 141 đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

10. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Trước 16 giờ 00 ngày 07/01/2020

11. Thời gian đăng thông báo, tiếp tục đăng ký, bán hồ sơ, tổ chức đấu giá, áp dụng trường hợp đối với cụm hoa không có khách hàng đăng ký, có khách hàng đăng ký nhưng không đủ điều kiện tổ chức đấu giá, khách hàng trúng đấu giá nhưng không nộp tiền thuê và nhận mặt bằng:

11.1. Thời gian đăng thông báo: Trung tâm đấu giá đăng thông báo đấu giá lại lần thứ hai: Báo Tuổi trẻ ngày 08/01/2020, báo Công an Đà Nẵng ngày 09/01/2020.

11.2. Thời gian tiếp tục đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Người đăng ký đấu giá phải hoàn thành trước 09 giờ 00 ngày 10/01/2020, địa chỉ: 141 đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

11.3. Thời gian tiếp tục tổ chức đấu giá: Lúc 10 giờ 00 ngày 10/01/2020 tại Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, địa chỉ: 141 đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

11.4. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Nộp 100% tiền trúng đấu giá trước 16 giờ 00 ngày 11/01/2020

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.