(BĐT) -Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 10/1/2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 32 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Diện tích quỹ đất: 4.491,6 m2.

3. Tờ bản đồ số: 34

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

T

T

Ký hiệu lô

đất

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

BT (01)

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 2 mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh và đường số 1 (QH 11,5m)

242,3

5.000.000

1.211.500.000

130.000.000

30.000.000

2

BT (02)

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 1 mặt tiền

238,0

4.800.000

1.142.400.000

130.000.000

30.000.000

3

BT (03)

238,0

4.800.000

1.142.400.000

130.000.000

30.000.000

4

BT (12)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh;1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

231,7

4.000.000

926.800.000

130.000.000

30.000.000

5

BT (13)

231,7

4.000.000

926.800.000

130.000.000

30.000.000

6

BT (14)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

235,5

4.500.000

1.059.750.000

130.000.000

30.000.000

7

LK1 (06)

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 1 mặt tiền

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

8

LK1 (07)

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

9

LK1 (08)

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

10

LK1 (09)

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

11

LK1 (10)

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 2 mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh và đường số 3 (QH 11,5m)

136,3

5.000.000

681.500.000

65.000.000

20.000.000

12

LK1 (11)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 3 (QH 11,5m)

125,6

4.000.000

502.400.000

65.000.000

20.000.000

13

LK1 (12)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 3 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

129,5

4.500.000

582.750.000

65.000.000

20.000.000

14

LK1 (13)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

15

LK1 (14)

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

16

LK1 (15)

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

17

LK2 (26)

VT2 đườngNguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 5 (QH 8,0m)

133,6

3.000.000

400.800.000

65.000.000

20.000.000

18

LK2 (27)

133,6

3.000.000

400.800.000

65.000.000

20.000.000

19

LK2 (28)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 5 (QH 8,0m)

129,1

3.000.000

387.300.000

65.000.000

20.000.000

20

LK3 (44)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 5 (QH 8,0m)

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

21

LK3 (45)

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

22

LK3 (46)

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

23

LK3 (47)

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

24

LK3 (48)

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

25

LK3 (54)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

26

LK3 (55)

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

27

LK3 (56)

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

28

LK3 (57)

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

29

LK3 (58)

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

30

LK3 (59)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

165,5

4.500.000

744.750.000

65.000.000

20.000.000

31

LK3 (60)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m)

155,3

4.000.000

621.200.000

65.000.000

20.000.000

32

LK3 (61)

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 1 (QH 11,5m) và đường số 5 (QH 8,0m)

176,2

4.100.000

722.420.000

65.000.000

20.000.000

Tổng cộng

4.491,6

18.392.430.000

2.470.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác;

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, điều 55 Luật đất đai năm 2013.

Đối với một thửa đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:

Giá trị quyền sử sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tiền mua hồ sơ

(Đồng/hồ sơ)

Từ trên200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/01/2020 tại Khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/01/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Toàn và UBND xã Hương Toàn.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/01/2020

- Tại UBND xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 07/01/2020.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 07/01/2020 đến 17h00 ngày 09/01/2020 (Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 10/01/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Hương Toàn.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Số điện thoại: 0234.3777177;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.