(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Chi cục THADS huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Cai Lậy. Đ/c: Số 20/32 Thanh Tâm, P.4, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản: QSDĐ trồng lúa nước thửa 392 DT 4111,4 m2 cấp cho hộ Nguyễn Thị Sâm GCNQSDĐ số BL257041 ngày 02/11/2012; Thửa 345 DT 4801,5 m2 cấp cho Nguyễn Thị Sâm GCNQSDĐ số CC648170 ngày 22/02/2016; Thửa 368 DT 4474,5 m2 cấp cho Nguyễn Thị Sâm GCNQSDĐ số AH686381 ngày 09/04/2007 cùng TBĐ số 31, tại ấp 5, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. GKĐ: 1.127.259.243 đ.

 4. Tiền đặt trước: TS là 170.000.000 đ/hs.

 5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: TS là 500.000 đ/hs.

 6. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 07/01/2020 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty ngày 07/01/2020.

 7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 ngày 10/01/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.